Устни преводи

 Предлагаме следните видове устни преводачески услуги:

  • Устен превод (симултанен и консекутивен)
  • Превод пред нотариус
  • Превод с придружаване

Симултанен превод

За извършване на качествен симултанен превод е необходим екип от двама преводачи
и съответното конферентно оборудване. Този вид устен превод обикновено се използва
при провеждането на семинари, конференции, презентации, обучения и др., при които
е необходимо точно и навременно предаване на текста на много слушатели. В този
случай всички слушатели са снабдени с приемници (слушалки), чрез които всеки от
тях слуша превода. По този начин се осигурява непрекъснат превод през цялото време
на мероприятието. Освен професионални преводачи, осигуряваме и необходимото
техническо оборудване: преводаческа кабина с преводачески пултове и микрофони,
както и микрофони и приемници за говорителите и останалите участници.

С оглед спецификата на симултанния превод, а именно извършването му едновременно
с говоренето на лектора (презентиращият), е добра практика преди провеждане на
самото мероприятие преводачите да бъдат запознати с материали по темата, за да им
бъде осигурена подготовка по конкретния въпрос.

Заявки за устни преводи приемаме на място в офиса ни, по телефон или по електронна
поща.

Свържете се с нас, за да посочите подробностите за Вашето събитие и ние ще ви
изпратим ценова оферта за превода и техническото оборудване.

Консекутивен превод

За този вид устен превод, известен още като превод с изчакване, или още
последователен превод, обикновено е достатъчен един преводач. Той е подходящ за
мероприятия от типа на делови срещи, семинари/презентации с малък брой участници,
бизнес и неформални разговори, сделки и други преводи пред нотариуси и др.,
както и за представяния/ срещи с интензивни въпроси и отговори между лекторите и
публиката. За осъществяването на консекутивния превод не е необходимо техническо
обезпечаване, което значително намалява крайната му цена.

Заявки за устни преводи приемаме на място в офиса ни, по телефон или по електронна
поща.

Превод пред нотариус

Осигуряваме заклети преводачи за изповядване на сделки, учредяване на дружества с
чуждестранно участие, заверки на пълномощни, декларации и др. пред нотариуси.

Необходимо е предварително заявяване на ангажимента за преводача поне от
предходния ден. Заплащането е по договаряне
.

Превод с придружаване

Предоставяме услугата превод за чужденци с придружаването им до държавни
институции, фирми и други учреждения, изискващи превод.

Необходимо е предварително заявяване на ангажимента за преводача няколко дни
предварително. Заплащането е по договаряне.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG