• Home
  • Легализация

Легализация

Легализацията на документи представлява заверяването им в Министерство на външните работи (МВнР) на Република България.

Чрез легализацията се удостоверява автентичността на документи, необходими за чужбина или издадени там. Легализиране на документи означава те да бъдат заверени в различни държавни или правни инстанции (министерства и нотариуси), като последната такава инстанция в България е Консулски отдел на МВнР.

 

Легализацията на документи се осъществява чрез поставяне на заверки от отговорните за това министрества и институции (Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, НАП, НОИ, БНБ) и окончателно заверяване в Консулски отдел на МВнР.

 

Документите, подлежащи на легализация, се превеждат от предварително одобрени от МВнР преводачи, който работят за фирмите, сключили договор с МВнР. “СТЕК” ЕООД работи с МВнР на Република България от 2006г. по договор №1113/2006 и понастоящем по договор №1986/2013.

 

Тъй като заверяващите институции се намират в София, ние Ви осигуряваме както превод на документа, който ще се легализира, така и доставянето му до съответната институция и МВнР и връщането му в готов вид обратно до Вас.

 

Цените на държавните заверки са фиксирани и зависят от вида поръчка – бавна или бърза и държавата, за която е предназначен документа. Относно сроковете за изпълнение и съответните цени, моля свържете се с нас на посочените телефони и e-mail.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG