• Home
 • Писмени преводи

Писмени преводи

“СТЕК” ЕООД предлага услуги в сферата на преводаческата дейност.
Предлагаме преводи от и на следните езици:

 • Английски език
 • Албански език
 • Арабски език
 • Босненски език
 • Гръцки език
 • Датски език
 • Естонски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Иврит
 • Китайски език
 • Латвийски език
 • Литовски език
 • Македонски език
 • Немски език
 • Нидерлански език
 • Норвежки език
 • Полски език
 • Португалски език
 • Румънски език
 • Руски език
 • Словашки език
 • Словенски език
 • Сръбски език
 • Турски език
 • Украински език
 • Унгарски език
 • Френски език
 • Фински (финландски) език
 • Хърватски език
 • Чешки език
 • Шведски език
 • Японски език

 Предлагаме Ви бързо и компетентно обслужване от преводачи, които са специалисти по съответния език и тематична област. Сред обхвата на дейността ни са преводи и легализация на стандартни документи, като например:

 • Удостоверения за раждане, семейно положение и други общински документи
 • Свидетелства за съдимост, пълномощни, декларации
 • Нотариални актове
 • Дипломи, академични справки  и други образователни документи

Разполагаме с преводачи, специализирани и в превод на нестандартни – свободни текстове от разнообразни области: туризъм, бизнес, икономика, администрация, селско стопанство, химия и др. в различен формат, например:

 • лични документи и кореспонденция
 • фирмени и съдебни документи
 • сертификати
 • медицински изследвания, епикризи 
 • счетоводни документи и анализи
 • технически спецификации, характеристики
 • ръководства за експлоатация
 • рекламни материали, брошури, рекламни текстове
 • книги, статии и други

Цените се образуват въз основа на сложността на текста, групата езици и срока на изпълнение. Те са за една стандартна страница (съдържа 1800 символа с интервали).

Примери за някои от превежданите от нас текстове:

Доклади и обучителни материали по Европейски проекти и програми:

 • Укрепване капацитета на Българската държавна агенция по туризъм:
  „Стратегия за развитието на туризма в България 2006-2009”
 • Прилагане на Европейското химично законодателство REACH в България:
  Преводи на ръководства, издадени от МОСВ на Р България, сред които „Ръководство за разширени Информационни листове за безопасност (ИЛБ)”, „Ръководство за потребители по веригата съгласно REACH”, „Ръководство за продукти и процеси, ориентирани към научно-развойна и изследователска дейност”.
 • Укрепване капацитета на антикорупционната комисия с оглед противодействие накорупцията в публичната администрация и съдебната система (Фаза I и Фаза II):
  Доклади по проектите и обучителни материали за държавни служители и магистрати.
 • Техническа помощ за укрепване административния капацитет на транспортния сектор в България:
  Доклади по проекта и обучителни материали.
 • Устойчиво развитие на националната статистическа система – Реорганизация нарегионалната структура на Националния статистически институт (НСИ):
  Документи по туининг проекта, включително доклади по проекта и обучителни материали за
  служителите от централното управление (ЦУ) и териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ.
 • Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ЖП линията Пловдив-Бургас и София-Пловдив: проект, реализиран от „ПОВВИК” АД
 • Проблеми и насоки на селекцията на синтетична популация българска млечна овца
  – международен научно-практичен форум, организиран от Национална асоциация заразвъждане на порода българска млечна (НАРСПБМ) и ИАСРЖ

Преводи, възлагани от фирми и други сдружения:

 • Областна Администрация, гр. Велико Търново – счетоводна и друга документация.
 • Областна дирекция „Полиция“, гр. Велико Търново и Горнооряховски районен съд.
 • Туристически информационен център „Царевград Търнов”, гр. Велико Търново: в т.ч.Международна борса „Културен туризъм” – 2006 г., 2008 и 2009 г.
 • Техническо описание на строителството и общите изисквания към изпълнителя наизграждането на „Мол Русе“.
 • Оферти и технически описания на различни типове машини за птицекланица „ММ –Мирослав Христов” – гр. Горна Оряховица.
 • Потребителски ръководства и инструкции за експлоатация на електроуреди „Теси“.
 • Международен стандарт по храните (IFS) – възложител: „Грестокомерс“ ЕООД – гр. Лясковец.
 • Проектна документация за изграждане на винарна и дестилационна за „Гулбанис Вайн“ ООД – гр. Горна Оряховица.
 • Фирмена документация и специализирани текстове за „Боряна Груп“ ЕООД – гр. Дряново.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG